Voor sponsors en donateurs


We zijn een beginnende vereniging en het zou heel fijn zijn als bedrijven en/of particulieren ons wat kunnen steunen in financiering. We hebben wat nieuwe apparatuur nodig en voor extra activiteiten is wat meer nodig dan wat onze krappe begroting toelaat. We zijn nu bezig met het formuleren van een sponsorbeleid. Zodra dat gereed is, komt het op deze website. Dat mag u er niet van weerhouden om initiatieven tot sponsoring en/of donaties te ontplooien. Wij zijn u daar heel dankbaar voor.